IT Sprendimai Verslui ir ne tik...

Programų kūrimas

Programų kūrimas

Šiuo metu sparčiai keičiantis verslo aplinkai, reikia gebėti laiku reaguoti į pokyčius, išnaudoti naujas galimybes ir išlikti konkurencingais. Dėl šios priežasties pasitelkiamas programavimas – programų kūrimas, kuomet tam tikri veiksmai (algoritmas) užrašomi programavimo kalba, t. y. kalba, paverčiama mašininiu kodu, suprantamu kompiuteriui. Reikėtų pabrėžti, kad programų kūrimas apima įvairių krypčių – inžinerijos, meno, mokslo, matematikos – elementus, todėl geriausiai tai patikėti profesionaliems programų kūrėjams.

Kompiuterinės programos reikalingos dirbant įvairiose sferose, todėl programų kūrimo specialistai gali sukurti profesionalias programas įvairioms sritims: buhalterijai, apskaitai ir finansams, medicinai, dokumentų valdymui, draudimui, gamybai ir chemijos pramonei, mokėjimo sistemoms, neuroniniams tinklams ir dirbtiniam intelektui žaidimams, socialiniams tinkams, teisei ir kt. Tad klientui tereikia nurodyti savo darbinę ar verslo sritį.

Programų kūrimo principai

Kompiuterinės programos pagal programų kūrimo principus skirstomos į 2 pagrindines grupes – imperatyviąsias ir deklaratyviąsias, o šios skiriamos į smulkesnius pogrupius. Abi grupės turi skirtingas reikšmes ir skirtingą pobūdį. Pavyzdžiui, impteratyviojo programų kūrimo reikšmė: programa – įvairių vykdomų komandų rinkinys. Šios grupės pogrupiai: nuoseklusis programavimas (neribojamas jokių taisyklių ir tinkamas nedidelėms programoms), struktūrinis programavimas (programa suskaidoma į modelius, kurių priklausomybė vieniems nuo kitų yra itin maža) ir objektinis programavimas (programos struktūra skirstoma į klases, aprašančias įvairius duomenis ir funkcionalumą).

Tuo tarpu deklaratyviojo programų kūrimo reikšmė: programa, kuri aprašo sąlygas, reikalingas rezultatui pasiekti. Ši programavimo grupė dar skirstoma į funkcinį programavimą (sąlygos aprašomos naudojant vidinių būsenų neturinčias funkcijas) ir loginį programavimą (sąlygos aprašomos pagal aktualius duomenis ir taisykles, nusakančias kaip tie duomenys tarpusavyje susiję).

Kaip atliekamas programų kūrimas?

Programų kūrimas – sudėtingas, specialių žinių ir įgūdžių reikalaujantis procesas. Apskritai programų kūrimo procesą apima keli svarbūs aspektai (elementai): reikalavimų analizė, reikalingų projektavimo darbų ir reikalingų įrankių (programavimo kalba, platforma ir kt.) numatymas, programavimo kalbos kūrimas, programos testavimas, dokumentavimas, programos palaikymas ir diegimas.

Vis dėlto, prieš pradedant kurti programą, reikėtų ne tik laikytis susidaryto plano (elementų įgyvendinimo sekos), bet ir atsakyti į pagrindinius klausimus – kokie yra įmonės pajėgumai ir apribojimai; kokie ištekliai ir kompetencija reikalingi planuojant programos kūrimą ir kiek įmonė gali investuoti į šį procesą.

Pateikti nuoseklią programos kūrimo instrukciją labai sunku, nes kūrimo veiksmai skiriasi priklausomai nuo sukurtos programos tipo ir programavimo kalbos. Tačiau pagrindinius programos kūrimo etapus įvardyti galima:

  1. Vizijos ir misijos, susijusios su kuriama programa. Šiuo atveju reikia atsakyti į pagrindinius klausimus: Kokias funkcijas atliks programa? Kokius rizikos veiksnius, būdingus konkrečiai sričiai, apims programa? Kokius tikslinius klausimus ir problemas padės išspręsti programa? Kokiais tikslais sukurta programa? Kitaip tariant, reikia žinoti, kokią programą norima sukurti ir susidaryti veiksmų planą, įtraukiant programos tikslus ir funkcijas.
  2. Programos tikslai. Jie susijęs su numatomais veiklos rezultatais – ką siekiama sukurti. Be to, tikslai apima specifinius, konkrečius teiginius, kurie turi būti įgyvendinti siekiant tikslo. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad programos, kuriose dėmesys skiriamas kryptingiems, aiškiems ir išmatuojamiems tikslams turės didesnį poveikį, nei tokios programos, kurių tikslai pernelyg abstraktūs ar platūs.
  3. Kalbos pasirinkimas. Labai svarbu tinkamai pasirinkti programavimo kalbą, kurių yra gana nemažai. Jeigu kuriama daugiafunkcė programa, gali prireikti ir kelių programavimo kalbų. Programavimo kalbos pasirinkimas priklauso ir nuo programos tiklsų. Pavyzdžiui, Java ir Visual Basic kalbos yra labai populiarios, nes jas lengva ir patogu naudoti, su jomis nesunku išmokti programavimo principų. Kitos populiarios kalbos – C, C + + ir C # – kurios dažniausiai naudojamos kuriant žaidimus, programas, tvarkykles, operacines sistemas.
  4. Programos redagavimas. Tai programos, leidžiančios rašyti kompiuterio kodą. Tokios programos gali būti tiek paprastos (pagrindinio teksto redagavimo priemonė), tiek sudėtingo naudojimo, tokios kaip Adobe Dreamweaver, Eclipse, JDeveloper arba Microsoft Visual Studio.
  5. Programos sudarymas. Dauguma programavimo kalbų yra aukšto lygmens, tai reiškia, kad jas lengva suprasti žmogui, bet nebūtinai bus lengva suprasti kompiuteriui. Tad vertėtų neužmiršti, jog tam, kad kompiuteris perskaitytų programavimo kalbą, ji turi būti tinkamai parašyta (sukurta).
  6. Programos kūrimas (programavimas). Kai bus pasirinkta programavimo kalba ir redagavimo priemonės, galima pradėti programuoti. Dauguma vartotojų renkasi programą „Hello World!“, tačiau ji ne visada geriausia išeitis. Programos kūrimo specialistai teigia, kad geriausia išeitis – paties išmanyti kalbos sintaksę.

Atsakymus į kylančius programų kūrimo klausimus galima rasti įvairiuose informacijos šaltiniuose arba pasikonsultavus su programų kūrimo specialistais.

Kodėl verta rinktis profesionalius programų kūrėjus?

  1. Kurdami programas jie išsiaiškina kliento poreikius ir dirba su įvairiausiomis technologijomis: NET, J2EE, PHP, MSSQL, Oracle, My SQL, Sybase, SQLite, ASP.Net, HTML/Javascript, XML/XSL/XSLT, Internet Server API (ISAPI), C#, Visual Basic, C/C++ /Objective C, Java, Object Pascal (Delphi), Don Net Nuke, Orchard, Jumla, Word Press ir kt.
  2. Geba priimti nestandartinius programinius sprendimus, susijusius su veiklos sritimi bei individualiais kliento poreikiais. Tai leidžia kontroliuoti verslo valdymo procesus ir užtikrinti sklandžią darbų eigą.
  3. Užtikrina nuolatinį ir veiksmingą programos funkcionavimą, prireikus ją patobulina.

Neabejokite, kad tinkamai atliktas programų kūrimas – kelias į sėkmingą darbą ir verslą!