We Develop Software for Business.

Išorinis SEO

IŠORINIS SEO

Šis procesas apima visus išorinius (už interneto svetainės ribų atliktus) veiksmus, kurie reikalingi tam, kad interneto svetainė gautų palankų paieškos sistemų vertinimą ir aukštus reitingus.

Išorinio SEO veiksniai yra susiję su interneto svetainės populiarumu, tinkamumu, patikimumu ir autoritetu, kuriuos labiausiai nulemia kitos vertinamos ir su Jūsų interneto svetaine (ir jos tematika) susijusios svetainės arba asmenys, reklamuojantys Jūsų interneto svetainę ir garantuojantys, kad interneto svetainės turinys yra kokybiškas. Tad išorinį SEO galima įvardyti kaip nuorodų į konkrečią (Jūsų) interneto svetainę kūrimo ir platinimo procesą.

Vis dėlto, egzistuoja dvejopas išorinio SEO suvokimas – išorinis SEO visiškai susijęs su atgalinėmis nuorodomis ir su jomis nesusijęs.

Nuorodos – išorinio SEO pagrindas

Paieškos sistemos remiasi nuorodomis kaip kokybiško turinio požymiu (indikatoriumi), todėl interneto svetainė, kurioje yra daugiau atgalinių nuorodų, bus vertinama palankiau ir geriau, negu ta svetainė, kurioje publikuojama mažiau atgalinių nuorodų.

Yra išskirti 3 pagrindiniai nuorodų tipai, kurie klasifikuojami pagal tai, kokiu būdu buvo gauti, pelnyti.

Įprastos nuorodos (angl. Natural links). Jos yra gautos natūraliai, nesikišant interneto svetainės savininkui ar kūrėjui.

Pavyzdžiui: maisto tinklaraštininkas, rašydamas pranešimą apie savo mėgstamiausius produktus,  panaudoja nuorodą, kuri nukreipia į svetainę, kurioje išsamiai aprašyta jo mėgstamiausia produkcija.

Tai sąžiningas ir palankiausiai vertinamas nuorodų gavimo būdas.

Rankiniu būdu sukurtos nuorodos (angl. Manually links). Jos yra pelnytos sąmoningai, per nuorodų kūrimo procesą.

Pavyzdžiui: paprašoma savo klientų pasidalinti nuorodomis į konkrečią interneto svetainę arba kreipiamasi į nuomonės formuotojus (angl. Influencers),kad šie sąmoningai ir periodiškai dalintųsi interneto svetainės turiniu (ir nuorodomis į jį).

Savarankiškai sukurtos nuorodos (angl. Self-created links). Labai dažnai šis nuorodų tipas kuriamas pasitelkus „Black hat SEO“ metodą, t. y. kai nuorodos perkamos arba su specialiomis programomis paliekamos bet kurioje interneto erdvėje.

Pavyzdžiui: sąmoningai, su atitinkamomis priemonėmis, nuorodos, nukreipiančios į konkrečią interneto svetainę, paliekamos įvairiuose internetiniuose forumuose, tinklaraščiuose, įvairiuose interneto kataloguose ir pan.

Tiesa, paieškos sistemos tai vertina neigiamai ir rimtai su tuo kovoja, todėl anksčiau ar vėliau aptikus, kad naudojamasi šiuo neskaidriu nuorodų kūrimo metodu, svetainė bus pašalinta iš paieškos sistemos.

Nepriklausomai nuo to, kaip nuorodos buvo pelnytos, tie, kurie skiria daugiausia sąžiningų pastangų išoriniam SEO, turi nešališkiausias interneto svetaines. Yra daugybė požymių, susijusių su nešališkumu:

 1. Susietos interneto svetainės populiarumas
 2. Tikslinės interneto svetainės tematikos sąsaja su kita svetaine, kurioje pateikiamos atgalinės nuorodos (į tikslinę svetainę)
 3. Nuorodų aktualumas ir tinkamumas
 4. Susietos interneto svetainėje naudojami inkariniai tekstai (angl. Anchor text)
 5. Susietos interneto svetainės patikimumas ir aukštas vertinimas
 6. Nuorodų skaičius susietame puslapyje
 7. Susietos interneto svetainės ir jos domeno autoritetingumas

Jeigu atgalinės nuorodos atitinka šiuos kriterijus, neabejotinai ir išorinis SEO rezultatas bus puikus.

Kiti išoriniai veiksniai, neatsiejami nuo išorinio SEO (bet nesusiję su nuorodomis)

Nors didinti savo interneto svetainės reitingus, atliekant išorinį SEO, yra įprasčiausia skelbiant atgalines nuorodas kitose, susijusiose interneto svetainėse, tačiau šis būdas – ne vienintelis. Išorinis SEO taip pat apima:

 1. Socialinės žiniasklaidos marketingą
 2. Lankytojų tinklaraščius
 3. Susietus ir nesusietus prekės ženklų paminėjimus
 4. Nuomonės formuotojų (angl. Influencers) marketingą

Vis dėlto, SEO specialistai nepritaria tokiam išorinio SEO skirstymui, nes jų teigimu, visi anksčiau paminėti SEO veiksniai yra susiję su atgalinėmis nuorodomis – būtent jos paliekamos socialiniuose tinkluose skelbiamuose įrašuose ar pranešimuose, su interneto svetaine susijusiuose tinklaraščiuose ar nuomonės formuotojų tekstuose.

Išorinis SEO grindžiamas asmens elgesiu – būtent asmenys nurodo ir dalijasi interneto svetainių turiniu, kuris jiems patinka. Netgi ir fizinė statybinių prekių parduotuvė, kurioje prekiaujama aukštos kokybės produkcija, iš potencialių klientų gaunanti daug gerų žodžių (atsiliepimų), adresuotų naujiems klientams, – išorinio SEO metodas.

Taigi, gerinant interneto svetainės išorinį SEO, įtraukiamas ir paieškos sistemų, ir vartotojų suvokimas apie svetainės kokybę. Suvokimas tampa teigiamas tuomet, kai nuorodomis į Jūsų interneto svetainę dalijasi kitos autoritetingos ir vertinamos svetainės, kai dažnai minimas Jūsų prekės ženklas, kai dalijamasi Jūsų svetainės turiniu ir kiti, už Jūsų interneto svetainės ribų esantys šaltiniai, rekomenduoja joje apsilankyti.