We Develop Software for Business.

Programavimo paslaugos

PROGRAMAVIMO PASLAUGOS

BIZBONSOFT teikia įvairias programavimo paslaugas. Didelį dėmesį skiriame pasalugų kokybei. Programavimo paslaugos, kurios apima įvairių verslo programų kūrimą, mobiliųjų aplikacijų kūrimą ir informacinių sistemų auditą.
Nors šiuo metu gausu rekomendacijų kaip susikurti internetines svetaines, kaip įsigyti serverius, kaip tinkamai pasirinkti verslo valdymo sistemas, vis dėl to norint pritaikyti ar sukurti savo verslui sistemą be specialistų neapsieinama.

Programų kūrimas

Programų kūrimas apima kelis pagrindinius etapus, tiksliau sakant, reikia atsakyti į kelis esminius klausimus:

Kokios yra kuriamos programos vizija ir misija?

Atsakant į šį klausimą verta apsvarstyti kuriamos programos funkcionalumą, galimas iškilti rizikas, trikdžius ar tikslines problemas, kurias padės išspręsti kuriama programa? Atsakymai į šiuos klausimus leidžia susidaryti konkrečių veiksmų planą ir įtraukti į jį pagrindines programos funkcijas.

Koks kuriamos programos tikslas?

Dažniausiai programos tikslas ir uždaviniai neatsiejami nuo numatomų rezultatų, kurių tikimasi pasiekti sukūrus programą. Beje, specialistai rekomenduoja išsikelti aiškų vieną ir kryptingą tikslą, kurio rodiklius nesunku išmatuoti, nes būtent toks tikslas turi didesnį poveikį ir didesnes galimybes būti įgyvendintas. Nekurkite abstrakčių tikslų.

Kokia programavimo kalba bus pasirinkta?

Šis klausimas labai svarbus, tačiau atsakymas į jį gali užimti nemažai laiko, nes programavimo kalbų yra ne viena. O jei kuriama tokia programa, kuri turės daug funkcijų, tai jai gali prireikti ir kelių programavimo kalbų.

Mobiliųjų aplikacijų kūrimas

Kuo toliau, tuo sunkiau interneto svetainių ir programų kūrimo rinką įsivaizduoti be mobiliųjų aplikacijų kūrimo.

Nusprendus jas sukurti, svarbu žinoti, kad jos skiriamos į kelias kategorijas: vietinės aplikacijos, internetinės aplikacijos, hibridinės aplikacijos ir progresyvinė Web aplikacija. Kiekviena iš jų naudojama skirtingiems tikslams pasiekti.

Vis dėlto, svarbu išmanyti ir pati mobiliųjų aplikacijų kūrimo procesą. Pirmiausia, vertėtų apsvarstyti aplikacijos funkcijas, patogumą naudotis, spartą (greitį). Labai svarbu, kad mobilioji aplikacija būtų šiuolaikiška ir patraukli vartotojams.
Kitas svarbus žingsnis, įvertinti aplikacijos pajėgumus – kokiuose įrenginiuose ji galės tinkamai funkcionuoti. Beje, į mobiliąją aplikaciją turėtų būti įdiegtos analizės priemonės, pavyzdžiui, App Annie, Localytics, Mixpanel, Google Analytics ir pan., kurios atskleistų, kiek lankytojų atsisiuntė ir naudojasi mobiliąja aplikacija bei kokiais būdais ir priemonėmis galima juos paskatinti sugrįžti dar kartą.

Taip pat labai svarbu nuolat atnaujinti mobiliąją aplikaciją, nes tai padės jai visuomet išlikti matomai, išlaikys jos populiarumą, užtikrins, kad vartotojams būtų patogu ja naudotis ir neribos naršymo galimybių.
Be abejo, labai svarbus ir finansinis klausimas, t. y. biudžetas, numatytas mobiliosios aplikacijos kūrimui. Tiesa, ir pati mobilioji aplikacija gali apimti įvairias mokamas programas, prenumeratas ir mokesčius, kurie taikomi atsisiuntus norimą failą. Bet pasinaudoti mobiliosios aplikacijos galimybėmis verta, nes jos garantuoja greitą informacijos perdavimą, veiksmingai valdomą verslą ir priimamus tinkamus sprendimus, greitai patenkinamus poreikius.

Mobiliuju aplikaciju kurimo etapai

 

Informacinių sistemų auditas

Turint savo verslą, labai svarbu, kad jis veiktų pelningai, o su juo susijusios sistemos (internetinės svetainės ar įvairios programos) funkcionuotų sklandžiai. Tai ir dar daugiau (užsibrėžtų įmonės tikslų įgyvendinamumas ir racionalus tikslingo biudžeto naudojimas) padeda įgyvendinti informacinių sistemų auditas.

Iš tiesų tai gana sudėtinga sritis, reikalaujanti specialių žinių, puikaus informacinių sistemų ir jų funkcionavimo išmanymo bei patirties. Dėl šios priežasties vertinti informacinių sistemų valdymą ir atskleisti jos tobulinimo galimybes geriausia patikėti specialistams.

Informacinių sistemų auditas klasifikuojamas į du pagrindinius tipus: informacinių sistemų vidaus kontrolės vertinimą ir informacinių sistemų veiklos auditą, tačiau bendrai jis turi įgyvendinti 4 pagrindinius uždavinius.

Pirmasis informacinių sistemų auditi etapas

Nustatyti informacinių sistemų tinkamumą (ar atitinka tikslus ir vartotojų poreikius). Antrasis – nustatyti informacinių sistemų efektyvumą (ar tinkamas našumas, greitis, apimtis ir kiti techniniai parametrai). Trečiasis – nustatyti informacinių sistemų duomenų vientisumą (ar duomenys yra aiškūs, teisingi ir argumentuoti, detalūs). Ketvirtasis uždavinys – nustatyti informacinių sistemų saugumą, apimantį ir pačią įrangą, ir dokumentus. Šie uždaviniai kartu nusako ir bendra informacinių sistemų audito paskirtį.

Tačiau vien to žinoti neužtenka. Labai svarbu išmanyti ir pačią informacinių sistemų audito veiklos procedūrą. Pasak specialistų, ši procedūra atliekama trimis etapais, t. y. planas, atliekami veiksmai ir stebėjimas.
Pavyzdžiui, sudarant informacinių sistemų audito planą, svarbu atlikti informacinės sistemos bendrąją, kūrimo ir taikomųjų programų kontrolę; parengti konkretų numatomų darbų planą; kruopščiai išanalizuoti įmonės veiklą; nustatyti informacinės sistemos audito reikšmingumą; įvertinti riziką ir parengti tikslų galutinį audito planą.

Antrasis informacinių sistemų audito etapas

Atliekant konkrečius veiksmus, stengiamasi atsakyti į svarbius klausimus, susijusius su įmonės veikla. Šiuo atveju, remiantis ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo kriterijais išanalizuojama įmonės veikla ir įgyvendinamas svarbiausias tikslas – patobulinti tą veiklą. Galiausiai, paskutinis informacinių sistemų audito etapas – stebėjimas. Pagal įvairius informacinių sistemų audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos reikalavimus ir sąlygas, yra stebima įmonės veikla ir funkcionavimas, įgyvendinus audito procedūras.

Beje, atlikti informacinių sistemų auditą galima ir pasinaudojus informacinių sistemų audito planavimo klausimynu, kuris sudarytas remiantis atitinkama metodika, leidžiančia įvertinti informacinės sistemos valdymo metodų visumą.

Apžvelgus pagrindines programavimo paslaugas – programų kūrimą, mobiliųjų aplikacijų kūrimą ir informacinių sistemų auditą – tampa aišku, kad norint būti matomiems, populiariems, atrodyti profesionaliems ir kokybiškiems, turėti gerą reputaciją ir, be abejo, gauti pelną, kurio siekiate, reikia naudotis pažangiomis šiuolaikinėmis priemonėmis, technologijomis, interneto galimybėmis. Dažnai neužtenka tik sukurti programą ar mobilią aplikaciją. Kad veikla vyktų sklandžiai ir duotų norimus rezultatus, svarbu periodiškai atlikti informacinių sistemų auditą.

Neabejokite, kad tinkamai atliktas programų kūrimas – kelias į sėkmingą darbą ir verslą! Jei turite klausimų, prašome susisiekti su mumis!